Film och Skit

Hype! Den här gången gästar Anders, för att prata om Glenn Danzigs skräckantologi Verotika, som hypats upp som “den nästa The Room”. Vi fick mycket att prata om, och hoppas på ett mer nyanserat perspektiv än det typiska “so bad it’s good”.

Direct download: Film_och_Skit_-_Avsnitt_222.mp3
Category:general -- posted at: 1:55pm CEST

Allmänt snack! Per och Peter pratar allmänt om filmer vi sett på sistone, med fokus på en klassisk Film och Skitisk film i andra halvan!
Vi pratar om: 1917, Sonic the Hedgehog, Weathering with You, Color out of Space, The Lighthouse, Midsommar, Baaghi-trilogin.

Direct download: Film_och_Skit_-_Avsnitt_221.mp3
Category:general -- posted at: 10:09pm CEST

1