Film och Skit

Orson Welles! Ödet ledde oss att se två filmer relaterat den gamla räven. Peter gästar!
Touch of Evil är en senare Welles-film, från 1958. Tror knappast vi säger något som inte redan sagts om den - bra jävla film!
Mank är den senaste David Fincher-filmen. Den handlar om hur Citizen Kane blev skriven, fokuserandes på Welles manuspartner Herman Mankiewicz.

Direct download: Film_och_Skit_-_Avsnitt_235.mp3
Category:general -- posted at: 9:12pm CEST