Film och Skit

Filmåret 2018! Anders fortsätter gästa, med en massa prat om saker vi såg 2018. Det handlar inte bara om film, utan vi pratar också om serier och youtube.

Direct download: Film_och_Skit_-_Avsnitt_214.mp3
Category:general -- posted at: 8:16pm CEST