Film och Skit

Handgemäng! Den här gången är det slagsmål som gäller - inom sport och inom kult! I början av avsnittet pratar vi om “den stora fighten” i senaste UFC-eventet. Sen fokuserar vi på filmen Parole Violators - direkt till video-våld från 1994.

Direct download: Film_och_Skit_-_Avsnitt_208.mp3
Category:general -- posted at: 9:50pm CEST

1