Film och Skit

Skjuter ett skott med två filmer från festivalen här igen!
Tale of Tales - "Det här hade varit en perfekt 90-minutersfilm."
Carol - "Mmm! Cate Blanchett!"

 

Direct download: Film_och_Skit_-_Festivalspecial_2015_3.mp3
Category:general -- posted at: 12:30am CEST

1