Film och Skit

Bond... JAMES Bond!
Ett miniavsnitt där Per och Alex reflekterar över Spectre, och Craig-era bond i allmänhet. Vi har spelat in med mobiltelefon medan vi äter, så det är sämre ljud än vanligt.

 

Direct download: Film_och_Skit_-_Avsnitt_132.mp3
Category:general -- posted at: 9:16pm CET

1