Film och Skit

Sista delen innan jul den här gången! Vi lyckades samla ihop ett stort gäng för veckans film - Hobbit 2.
För att prata om den här filmen har vi förutom Alex & Per, också Danne, TQ, och Alex lillebror Jonas med.

Direct download: Film_och_Skit_-_Avsnitt_51.mp3
Category:general -- posted at: 8:00pm CEST

1