Film och Skit

Den här veckan fokuserar vi på en film - 2019: After the Fall of New York. Filmen visade sig ha många propra skitfilms-kvalitéer, vilket gav oss mycket att prata om. Stefan och Ryn gästar.
Vi pratar också lite om Pansarkryssaren Potemkin och John Dies at the End.

 

Direct download: Film_och_Skit_-_Avsnitt_76.mp3
Category:general -- posted at: 1:14pm CEST