Film och Skit

Korruption! Vi börjar avsnittet med att prata om varsin film vi har sett under veckan. Huvudfilmen för veckan är dock Confessions of a Dog, som vi pratar mer än en timme om.
The Amazing Spiderman 2 är den senaste filmen i den serien. Alex tyckte den var positivt överraskande.
Onibaba är en japansk skräckfilm från 1964. Det är en ganska speciell film, och Per gillade den.
Confessions of a Dog är en över tre timmar lång attack på den japanska polisen. En mycket intressant film som vi båda tyckte om.

 

Direct download: Film_och_Skit_-_Avsnitt_69.mp3
Category:general -- posted at: 12:17am CEST