Film och Skit

Roland Emmerich! Av en slump har båda filmerna den här gången anknytning till Emmerich - en direkt, den andra indirekt.
Moon 44 är rymdaction från Väst-Tyskland 1990! Tidigt i Emmerich karriär visar han en viss kompetens med effekter. Otroliga designer!
Universal Soldier 2: Brothers In Arms är direkt till TV-skit utan engagemang.

Direct download: Film_och_Skit_-_Avsnitt_236.mp3
Category:general -- posted at: 9:57pm CEST