Film och Skit

Hype! Den här gången gästar Anders, för att prata om Glenn Danzigs skräckantologi Verotika, som hypats upp som “den nästa The Room”. Vi fick mycket att prata om, och hoppas på ett mer nyanserat perspektiv än det typiska “so bad it’s good”.

Direct download: Film_och_Skit_-_Avsnitt_222.mp3
Category:general -- posted at: 1:55pm CEST