Film och Skit

Veckans avsnitt är en inspelning från Närcon Gävle, där Per och Anders körde en föreläsning om filmer baserade på data- och tv-spel.

 

Direct download: Film_och_Skit_-_Avsnitt_169.mp3
Category:general -- posted at: 8:29pm CEST